ads

Ремонт на покривиРемонт на покриви
РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ
Услугите включват разкриване на покрив, почистване на кал, полагане на подкеремидна мушама, монтаж на летви, нареждане на керемиди, имазване на капаци с вароциментов разствор, както и сваляне и транспортиране на отпадъци.

Позвънете още днес на телефон: 0 89 947 57 37